A4 Size 直度彩色膠裝書刊價目表

A4 Size 直度彩色膠裝書刊價目表
數量 1本 5本 10本 30本 50本 100本
60pp $216.00 $873.00 $1,660.00 $4,731.00 $7,490.00 $13,482.00
64pp $223.00 $925.00 $1,760.00 $5,016.00 $7,942.00 $14,296.00
68PP $230.00 $977.00 $1,860.00 $5,301.00 $8,394.00 $15,110.00
72PP $237.00 $1,029.00 $1,960.00 $5,586.00 $8,846.00 $15,924.00
76PP $245.00 $1,081.00 $2,060.00 $5,871.00 $9,298.00 $16,738.00
80PP $252.00 $1,133.00 $2,160.00 $6,156.00 $9,750.00 $17,552.00
84PP $259.00 $1,185.00 $2,260.00 $6,441.00 $10,202.00 $18,366.00
88PP $266.00 $1,237.00 $2,360.00 $6,726.00 $10,654.00 $19,180.00
92PP $273.00 $1,289.00 $2,460.00 $7,011.00 $11,106.00 $19,994.00
96PP $281.00 $1,341.00 $2,560.00 $7,296.00 $11,558.00 $20,808.00
100PP $288.00 $1,393.00 $2,660.00 $7,581.00 $12,010.00 $21,622.00
104PP $295.00 $1,445.00 $2,760.00 $7,866.00 $12,462.00 $22,436.00
108PP $302.00 $1,497.00 $2,860.00 $8,151.00 $12,914.00 $23,250.00
112PP $309.00 $1,549.00 $2,960.00 $8,436.00 $13,366.00 $24,064.00
116PP $316.00 $1,601.00 $3,060.00 $8,721.00 $13,818.00 $24,878.00
120PP $324.00 $1,653.00 $3,160.00 $9,006.00 $14,270.00 $25,692.00
124PP $331.00 $1,705.00 $3,260.00 $9,291.00 $14,722.00 $26,506.00
128PP $338.00 $1,757.00 $3,360.00 $9,576.00 $15,174.00 $27,320.00
封面過膠 光膠 / 啞膠 封面過膠 光膠 / 啞膠
單面過膠 $2.00 / 張 雙面過膠 $4.00 / 張

* 以上價錢可選用128g、157g光粉或啞粉紙,以及100g書紙。

* 以上價錢表已包括封面250g光粉咭的價錢

* 數碼印刷字體及線條比傳統柯式印刷的效果略粗。

* 數碼印刷的平網及漸變網比傳統柯式印刷效果略欠順滑,但大致情況均可達到柯式印刷效果。

* 以數碼印刷印製白咭、書紙,顏色比較柯式印製效果鮮艷。

* 若需其他尺寸或設計服務,歡迎致電查詢 2891 8081 或 Email :  enquiry@fingerprint.com.hk

  • Created: 2022-07-26
  • Last Edited: 2024-02-17
  • Public